47. Em chào Thầy Cô, em là sinh viên tốt nghiệp cùng khóa sau vì từng có thời gian bảo lưu. Em muốn hỏi liệu em có được xét tặng danh hiệu thủ khoa/ á khoa cùng các em khóa sau không ạ? Em cảm ơn

65

Căn cứ theo Quyết định 2396/QĐ-ĐHNT ngày 29/09/2021 về việc Quy định về chính sách hỗ trợ sinh viên hệ chính quy, Chương II Quy định về học bổng khuyến khích học tập, Điều 7 Cơ chế thực hiện có quy định về Cơ chế xét chọn chỉ “Căn cứ vào kết quả học tập chuẩn toàn khóa (gồm 8 học kỳ chính, tương đương 4 năm học; kết quả học tập của sinh viên tốt nghiệp sớm)”, do đó trường hợp của sinh viên không thuộc diện được xét Thủ khoa tốt nghiệp.