48. Mong trường chuẩn bị các loại bút lông viết bảng kỹ hơn ạ. Lúc học phòng nào tụi em cũng gặp tình trạng bút hết mực không dùng được nên khó khăn cho cả giảng viên và người học.

71

– Hàng ngày, theo quy định trước khi vào buổi học, bộ phận thiết bị thay bút lông mới tại các phòng học vào lúc 06h00 và 12h00 đảm bảo mỗi phòng có 2 cây bút mới chưa sử dụng để phục vụ giảng dạy và học tập.
– Để nâng cao chất lượng công tác phục vụ, người học giám sát để đảm bảo bút lông được cung cấp đủ 2 cây mới mỗi buổi học.
– Trong quá trình sử dụng nếu bút hết mực, người học hỗ trợ loại bỏ ra khỏi khay đựng thiết bị và khi sử dụng xong, người học đóng nắp bút để tránh khô mực dẫn đến không ra mực;
– Để phục vụ sinh viên được tốt hơn, người học có thể phản ánh thông tin vào phiếu ý kiến đặt trong khay đựng thiết bị hoặc liên hệ viên chức phụ trách thiết bị để hỗ trợ (1. Đặng Trung Kiên: 0985207880; 2. Nguyễn Thế Phương: 0979150300; 3. Bùi Đức Khuê: 0979119887).
– Nếu gặp trường hợp không có bút lông để sử dụng khi vào ca học, người học có thể phản ánh ngay cho Phó Trưởng Ban QT-TB Nguyễn Lệ Phúc (SĐT: 0902869567) để xử lý và xem xét trách nhiệm của viên chức phục vụ.