49. Em là sinh viên Chất lượng cao ngành KTĐN K59. Năm nay lớp em đăng ký học tối. Em không đồng ý học tối nhưng vì nhiều bạn trong lớp đăng ký nên lớp lựa chọn học tối. Năm 1 và 2 lớp em học online là chính. Năm 3 năm nay lại học tối. Em đề xuất nhà trường mở các lớp ban ngày cho các bạn như em được học ban ngày ạ. Ngoài ra, gia đình em cũng không yên tâm khi em đi học tối, về nhà muộn.

65

Chào sinh viên, đối với khóa 59 ngành KTĐN chương trình chất lượng cao, Cơ sở II đã mở cả các lớp ban ngày và buổi tối để sinh viên lựa chọn và đăng ký lớp theo điều kiện cụ thể của sinh viên chứ không phải chỉ có các lớp buổi tối như sinh viên phản ánh. Sinh viên cần xem kỹ Thời khóa biểu trước khi thực hiện đăng ký tín chỉ để có thể đăng ký lớp học vào thời gian phù hợp.