5. Cung cấp phần mềm Microsoft miễn phí cho sinh viên.

242

Trả lời:

Cơ sở II không có cơ sở pháp lý để cung cấp bản quyền phần mềm miễn phí cho sinh viên.

Tuy nhiên, nhằm hỗ trợ sinh viên, Cơ sở II đã tìm hiểu chính sách và bản quyền của Microsoft dành cho các cơ sở giáo dục thì chi phí mua bản quyền tùy thuộc vào từng loại phiên bản: Microsoft Office 365; Microsoft Office 2013, 2016, 2019. Với nhu cầu cá nhân, SV có thể tự trang bị gói Microsoft office 365 A1 (sử dụng trực tuyến) hoàn toàn miễn phí với tài khoản email có tên miền @ftu.edu.vn theo đường link này.