5. Kính mong đơn vị chức năng xem lại phần mềm đánh giá điểm rèn luyện, sinh viên mất rất nhiều thời gian để đánh giá và cập nhật minh chứng vì phần mềm không ghi nhận.

117

Trả lời:

Phần mềm đang trong quá trình hoàn thiện và chỉnh sửa. Trong thời gian tới, phần mềm sẽ hoàn thiện và hoạt động tốt hơn.