5. Nhà trường có thể sắp xếp lịch học lại Tuần SHCD không trùng với tiết học chính khóa của các lớp.

85

Tuần SHCD sinh viên được tổ chức vào đầu năm học cho SV tất cả các khóa lớp. Do đó, lịch học và lịch thi (lần 1) không trùng với TKB học của SV.

Tuy nhiên, một số SV chưa hoàn thành bài kiểm tra SHCD (lần 1) nên phải học lại và thi lại cùng với SV các lớp khác.

Đề nghị, SV học tập nghiêm túc để không phải học lại, thi lại và không bị trùng lịch học với các môn khác.