5. Sinh viên muốn tìm việc làm hay công ty thực tập thì có thể tìm hiểu ở đâu ?

117

Ban Truyền thông Quan hệ dối ngoại là đơn vị hỗ trợ sinh viên về các thông tin liên quan đến việc làm, học bổng, tuyển dụng của doanh nghiệp. Ban Truyền thông và Quan hệ đối ngoại (Phòng A109), qua email ttqhdn.cs2@ftu.edu.vn để được hướng dẫn hoặc tham khảo thông tin tuyển dụng của DN thường xuyên được đưa lên các trang sau:

– Website của Trường: www.ftu.edu.vn

– Fanpage Ban Truyền thông & Quan hệ đối ngoại: https://www.facebook.com/ttqhdn.ftu2/