5. Tăng sự giao lưu giữa thầy cô và sinh viên, CVHT tư vấn nhiều hơn để SV tìm được phương pháp học tập tốt nhất

154

Trả lời:

Mỗi học kỳ Nhà trường bố trí 2 buổi vào ngày SV không học để CVHT sinh hoạt cùng lớp – ngoài ra, SV có thể liên hệ với CVHT qua các kênh liên lạc mà CVHT đã thiết lập với lớp (email, điện thoại/viber/zalo….).