5. Việc tham gia bảo hiểm tai nạn học sinh sinh viên có lợi ích gì dành cho sinh viên?

126

Khi tham gia bảo hiểm tai nạn, sinh viên sẽ được bảo hiểm tai nạn 24/24 giờ trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian học tại trường – tối đa 4 năm. Trong trường hợp không may gặp tai nạn và thuộc các trường hợp được bảo hiểm thì sinh viên có thể được bồi thường tối đa 25 triệu đồng/năm cho các chi phí cấp cứu, chi phí điều trị, chi phí bồi dưỡng.

– Thủ tục yêu cầu trả tiền bảo hiểm:

+ Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm;

+ Giấy xác nhận sinh viên đã tham gia bảo hiểm;

+ Biên bản tai nạn có xác nhận của Nhà trường, của chính quyền địa phương hoặc của công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn;

+ Xác nhận điều trị của cơ quan y tế (giấy ra viện, phiếu điều trị và các giấy tờ có liên quan đến việc điều trị tai nạn).