50. Cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh của sinh viên ạ. Vì sinh viên vào học vẫn thấy các bạn để rác trong hộc bàn và trên bàn làm cô lao công phải dọn rất cực.

50

Cơ sở II hoan nghênh sinh viên đã nhận thức được công sức của các cô lao công trong việc dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh, sạch đẹp cho Cơ sở II. Cơ sở II rất mong các bạn sinh viên sẽ có nhận thức như vậy và góp phần lan tỏa tinh thần giữ gìn vệ sinh, sạch đẹp cho Cơ sở II.