51. Sinh viên hi vọng nhà trường có thể cung cấp bình nước nóng, lạnh cho sinh viên ạ. Mặc dù nhà trường có cung cấp nước lọc ở các tầng học, sinh viên nghĩ sẽ tuyệt vời hơn nếu có vòi nóng lạnh ạ.

31

Trong điều kiện hiện tại, Cơ sở II chỉ có thể cung cấp nước tinh khiết phục vụ người học tại các tầng lầu. Ý kiến đề nghị cung cấp nước nóng lạnh, Ban QT-TB sẽ nghiên cứu để tham mưu phù hợp.