52. Máy chiếu gần cửa ra vào phòng B202 thường xuyên bị hư gây khó khăn cho sinh viên trong quá trình theo dõi bài giảng ạ.

36

– Ban QT-TB thường xuyên kiểm tra thiết bị tại các phòng học và xử lý các sự cố phát sinh. Hiện tại thiết bị có tín hiệu bình thường.

– Trường hợp có sự cố, người học báo ngay Bộ phận thiết bị (cạnh thang máy, tầng trệt) để hỗ trợ xử lý kịp thời.