54. Sinh viên thấy loa của phòng học rất rè và ồn. Một đoạn audio tiếng Anh ở nhà sinh viên nghe rõ nhưng đến trên lớp, cũng là đoạn audio đó, sinh viên lại không nghe được. Điều này gây ảnh hưởng nhiều đến quá trình học tập của sinh viên. Sinh viên hi vọng trường có thể xem xét để kiểm tra, cải thiện chất lượng của loa ạ.

28

– Ban QT-TB đã tổ chức kiểm tra, rà soát âm thanh tại các phòng học, hiện âm thanh các phòng học đã ổn định.

– Khi gặp trường hợp hư hỏng về thiết bị giảng viên, sinh viên vui lòng báo ngay cho Bộ phận thiết bị theo số điện thoại được dán tại phòng học để xử lý kịp thời.