55. Ổ cắm điện của một vài phòng thì cắm nhưng không có điện ạ.

26

– Ban QT-TB đã kiểm tra, khắc phục nguồn điện tất cả các ổ cắm điện, hiện ổ cắm điện hoạt động bình thường.

– Trường hợp gặp sự cố, hư hỏng, không sử dụng được, người học báo ngay Bộ phận thiết bị để xử lý kịp thời.