55. Theo thông tin ban đầu thì một lớp hệ CLC sẽ có không quá 40 sinh viên, nhưng hiện nay sĩ số lớp học có vượt quá số lượng thông tin ban đầu của nhà trường.

98

Theo Khoản 3, Điều 14, Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học tại Trường Đại học Ngoại thương (Ban hành kèm theo Quyết định số 2926/QĐ-ĐHNT ngày 30/12/2016) về tổ chức đào tạo, sĩ số tối đa của lớp CLC có thể lên đến 90 sinh viên. Hiện tại sĩ số các lớp CLC tại Cơ sở II đang được sắp xếp theo đúng hướng dẫn của Nhà trường. Nếu SV lớp CLC không đủ chỗ ngồi trên lớp thì có thể gửi ý kiến tới Ban QLĐT, Ban QLĐT sẽ sắp xếp hội trường phù hợp với sĩ số của lớp. Đồng thời nếu sinh viên muốn có thêm thời gian tương tác với thầy cô trên lớp, sinh viên có thể ý kiến trực tiếp với thầy cô giảng dạy hoặc Ban cán sự lớp. Giảng viên Cơ sở II có đủ trình độ chuyên môn để cân đối, điều chỉnh quỹ thời gian trên lớp để tăng cường được thời gian tương tác với SV. Giảng viên Cơ sở II cũng luôn sẵn sàng dành thêm thời gian để hỗ trợ các bạn trong quá trình giảng dạy trên lớp.