56. Sinh viên thấy cửa thang máy đóng hơi nhanh, có thể gây nguy hiểm cho người dùng.

25

Thang máy là thiết bị yêu cầu sự an toàn cao trong quá trình sử dụng và vận hành; Việc đóng mở cửa thang máy thực hiện theo hệ thống cảm biến theo tiêu chuẩn quy định.