57. Phòng gym của trường được nhiều sinh viên sử dụng thường xuyên, thế nhưng chỉ còn 1 quạt đang hoạt động, 1 quạt đã bị hỏng. Sinh viên mong trường có thể khắc phục quạt hỏng đó sớm để sinh viên có thể tập gym một cách thoải mái nhất.

33

Ban QT-TB đã khắc phục ngay khi người học phản ánh trực tiếp cho Bộ phận thiết bị. Hiện cả 2 quạt đều hoạt động bình thường