58. Nhà vệ sinh nữ lầu 5 gần phòng A500 không mở được đèn nên mong nhà trường có biện pháp khắc phục ạ.

25

– Ban QT-TB đã kiểm tra và khắc phục.

– Trường hợp gặp sự cố, hư hỏng, không sử dụng được, người học báo ngay Bộ phận thiết bị để xử lý kịp thời