59. Đề xuất có hình thức cộng điểm môn học cho sinh viên tham gia đề tài SVNCKH đạt giải vì đây cũng là một hoạt động thể hiện sự tìm tòi, tìm hiểu của sinh viên và hiện nay nhiều trường đã thực hiện hình thức trên nên sinh viên hy vọng có thể triển khai hình thức cộng điểm cho sinh viên tham gia đề tài SVNCKH đạt giải.

11

Hiện nay các quy định hiện hành của Nhà trường chưa có quy định về việc công điểm môn học đối với sinh viên đạt giải cuộc thi SVNCKH. Cơ sở II ghi nhận ý kiến của sinh viên và báo cáo Nhà trường.

Theo quy định hiện hành, sinh viên đạt giải cuộc thi SVCNKH Trường Đại học Ngoại thương có các quyền lợi sau đây:

  1. Căn cứ Khoản 2, Điều 12 Thể lệ Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Ngoại thương (ban hành kèm theo Quyết định số 3666/QĐ-ĐHNT ngày 25/10/2023) quy định về trách nhiệm và quyền lợi của sinh viên như sau: Sinh viên được ưu tiên xét cấp học bổng, xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng nếu đạt Giải thưởng.
  2. Căn cứ Phụ lục danh mục các hoạt động cộng, trừ điểm rèn luyện kèm Hướng dẫn số 815/HD-CSII ngày 15/3/2022: sinh viên đạt giải Cuộc thi SVNCKH cấp Trường sẽ được cộng điểm rèn luyện.
  3. Căn cứ khoản 1, mục IV, Phụ lục số 11, Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 của Trường Đại học Ngoại thương (ban hành kèm theo Quyết định 4728/QĐ-ĐHNT ngày 25/12/2023), các công trình tham dự cuộc thi sinh viên NCKH đạt giải sẽ được khen thưởng theo cơ cấu như sau:

– Khen thưởng công trình tham dự cấp đơn vị: giải nhất 550.000đ/đề tài, 400.000đ/đề tài, 300.000đ/đề tài và 200.000đ/đề tài;

– Khen thưởng SV đạt giải cấp Trường: giải nhất 2.000.000đ/đề tài, 1.500.000đ/đề tài, 1.000.000đ/đề tài và 500.000đ/đề tài.

Tham gia thực hiện các đề tài NCKH là cơ hội để sinh viên rèn luyện tư duy, tích luỹ kiến thức chuyên sâu và học hỏi kỹ năng NCKH và từ đó có kết quả tốt trong các học phần, khoá luận tốt nghiệp. Vì vậy, Cơ sở II hoan nghênh và khuyến khích sinh viên tích cực tham gia hoạt động này.