59. Em thấy rằng một số học sinh có nhà xa trường, việc di chuyển nhiều lần trong ngày gây tốn thời gian, ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập. Khi chúng em học ca sáng chiều thì có ít thời gian nghỉ trưa, không đủ để về nhà và quay lại trường. Em mong trường sẽ cân nhắc việc có chỗ ngủ tại trường với vài ghế rộng và dài hơn. Điều này giúp chúng em tiết kiệm thời gian di chuyển, có thêm thời gian nghỉ ngơi, học tập, nâng cao hiệu quả học tập buổi chiều. Em mong trường sẽ xem xét đề xuất này ạ.

18

Trong điều kiện hiện tại Nhà trường chưa thể bố trí chỗ để sinh viên nghỉ trưa theo đề nghị của sinh viên. Sinh viên có thể nghỉ trưa tạm tại các hội trường trống theo thông báo tại màn hình Tivi trước phòng A007, khu trống A500, A600 và các dãy ghế tại sảnh hành lang các tầng, khuôn viên Cơ sở II.