6. Cho em hỏi là nam sinh đi học GDQP&AN có được đem điện thoại trong xuyên suốt quá trình học hay được dùng trong khoảng thời gian cụ thể nào không ạ do câu lạc bộ có yêu cầu chúng em chạy task trong khoảng thời gian tháng 1 trùng với lịch đi học GDAN&QP ạ. Điện thoại bị thu thì bên huấn luyện có đảm bảo điện thoại của mình không bị mất không ạ?

71

Theo quy định số 179/QyDD-TQS ngày 22/01/2021 về công tác quản lý, sử dụng điện thoại đối với sinh viên về trường học tập thì thời gian không được sử dụng điện thoại như sau:

– Trong giờ học tập, sinh hoạt
– Các buổi tối từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 21h30 đến 5h30
– Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ: từ 22h00 đến 5h30

Thời gian không sử dụng điện thoại, SV phải bàn giao điện thoại cho cán bộ trường Quân sự quản lý để đảm bảo an toàn (Mỗi điện thoại phải có tem ghi họ tên) và phải có sổ giao nhận và bàn giao