6. Chương trình đào tạo quốc tế khác chương trình bình thường thế nào?

148

Chương trình đào tạo quốc tế là chương trình nhập khẩu 100% nên sinh viên học bằng tiếng Anh với giáo trình giảng dạy trong các chương trình này đều được đối tác đưa sang và ĐHNT tuân thủ giảng dạy theo chương trình này.

Chương trình học do đối tác thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, đã được kiểm định. Bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo quốc tế là do Đại học đối tác cấp.