6. Có máy bán hàng tự động gần FTU Memory Corner.

134

Trả lời:

Các đơn vị kinh doanh đến khảo sát nhằm lắp đặt máy bán hàng tự động nhưng do nhu cầu của sinh viên quá thấp, không đạt doanh thu tối thiểu nên không thể triển khai.