6. Dạ em có mong muốn nộp hồ sơ cho học bổng loại C ở học kì. Khi nào thì em phải nộp hồ sơ và thông báo sẽ được gửi đến mail của sinh viên hay như thế nào ạ?

9

Dự kiến ngày 10/01/2020 CSII sẽ ra thông báo về việc thu nhận hồ sơ xét học bổng loại C của HK1 năm học 2019-2020.

Thời gian nhận hồ sơ dự kiến đến hết ngày 14/02/2020 Ghi chú: Nhận dịp nghỉ Tết Nguyên đán SV nên chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo thông báo