6. Dạ em có mong muốn nộp hồ sơ cho học bổng loại C ở học kì. Khi nào thì em phải nộp hồ sơ và thông báo sẽ được gửi đến mail của sinh viên hay như thế nào ạ?

57

Dự kiến ngày 10/01/2020 CSII sẽ ra thông báo về việc thu nhận hồ sơ xét học bổng loại C của HK1 năm học 2019-2020.

Thời gian nhận hồ sơ dự kiến đến hết ngày 14/02/2020 Ghi chú: Nhận dịp nghỉ Tết Nguyên đán SV nên chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo thông báo