6. Điểm rèn luyện HKII của năm học này sẽ được đánh giá như thế nào? Vì thời gian nghỉ khá dài nên các bạn không tham gia các hoạt động kiếm điểm rèn luyện vậy thì khó để các bạn có thể đạt được điểm rèn luyện cần thiết cho mục tiêu học tập như là học bổng….Vậy nhà trường có hướng dẫn gì không?

110

Trả lời:

Ngày 20/4/2020 GVCN gửi các lớp Mẫu phiếu đánh giá kết quả rèn luyện để SV biết các hoạt động được cộng điểm rèn luyện. Trong quá trình học không tập trung, sinh viên vẫn có thể tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, do các Câu lạc bộ và chi đoàn chi hội phát động và triển khai trực tuyến để được cộng điểm.