6. Em đang học năm 3 và đang học tiếng Nhật có được đăng ký học ngoại ngữ 2 là tiếng Anh hay không? Em có được miễn tiếng Anh 1,2 để học ngay tiếng Anh 3, 4 không ạ?

119

Trả lời:

Sinh viên học tiếng Nhật có thể đăng ký học tiếng Anh. Để được miễn tiếng Anh 1,2 Sinh viên cần phải kiểm tra trình độ và sẽ được miễn nếu đáp ứng điều kiện miễn học tiếng Anh 1,2