6. Thông tin về các cuôc thi, hoạt động chưa được phổ biến rộng rãi đến các sinh viên không nằm trong CLB

54

Các cuộc thi của ĐTN, HSV đều được thông báo triển khai qua email đến BCH Chi đoàn, Chi hội để triển khai cho lớp và truyền thông rộng rãi qua Fanpage của chương trình hoặc Fanpage của ĐTN, HSV.