6. Trường ĐH Ngoại thương có yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ như TOEIC hay IELTS thì mới được ra trường không?

174

Theo quy định về công nhận tốt nghiệp của Trường ĐH Ngoại thương, Nhà trường không yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ Ngoại ngữ khi xét công nhận tốt nghiệp.