7. Bạn cùng lớp với nhau có được chung phòng không ạ? Khi nào thì tụi em sẽ nhận được danh sách chia phòng ạ?

29

Danh sách chia phòng sẽ do Trường Quân đoàn 4 sắp xếp và sẽ thông báo cho SV trước khi nhập học 1 tuần.