7. Đề xuất môn thi vấn đáp: ca thi theo nhóm nhỏ để sinh viên tham dự theo giờ thi tương đối hợp lý (Vì có ca thi 7h sáng, nhưng đến 12h mới đến lượt thi, đặc biệt sv cuối danh sách chờ đợi rất lâu)

92

Danh sách của mỗi phòng thi phải liên tục và được xếp theo thứ tự MSSV từ nhỏ đến lớn. Đối với các môn thi vấn đáp, mỗi sinh viên trung bình có khoảng 5 phút để dự thi. Sinh viên có thể đăng nhập vào trang cá nhân xem danh sách thi để tính toán thời gian tham dự thi một cách hợp lý.