7. Kính gửi Trường Đại học Ngoại Thương! Về việc xét “học bổng loại A dành cho các sinh viên có thành tích xuất sắc K56” em mong trường trong học kì 1 năm nay đừng cắt suất học bổng ạ. Em là sinh viên trong kì vừa rồi điểm trung bình 8,59, em vẫn hy vọng mình có học bổng để phụ giúp gia đình trong việc đóng tiền học, nhưng danh sách học bổng năm vừa rồi số lượng cũng bị cắt so với kì trước trong năm 2, đồng thời điểm trung bình của bạn cuối cùng trong danh sách đó là 8,6, điều này khiến em hơi thất vọng về bản thân, nhưng nếu trường đừng cắt đi 2-3 suất thì em vẫn còn có cơ hội để nhận được học bổng. Điều này khiến cho tụi em dần mất đi một mục tiêu để cố gắng hơn trong những năm cuối. Em mong trường có thể hiểu cho tụi em và trường hợp của em là một minh chứng hợp lý .

81

Tổng quỹ học bổng là 8% trên tổng thu học phí hàng năm và mức học bổng là cố định theo quyết định của Hiệu trưởng nên CSII không thể tự tăng giảm mức học bổng và hoặc số suất học bổng.

– Ngay từ đầu năm học CSII đều có thông báo kế hoạch và quy định xét chọn học bổng hàng năm cho tất cả sinh viên trong toàn trường để SV được biết, theo dõi và đăng ký.