7. Nếu vi phạm một trong những nội quy quy định của Nhà trường, sinh viên sẽ bị xử lý kỉ luật như thế nào?

221

Theo Điều 4 của quy định đã nêu, các cá nhân vi phạm quy định sẽ chịu một trong các hình thức xử lý: Nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo, quét dọn vệ sinh trong khuôn viên trường từ 1 đến 2 ngày, đình chỉ học tập, công tác tuỳ theo mức độ và tính chất hành vi vi phạm.

Ngoài ra, đối với những hành vi vi phạm nghiêm trọng hơn như gian lận trong học tập, thi cử; tàng trữ, lưu hành và buôn bán ma túy cùng các chất kích thích khác; đánh nhau gây thương tích hay kích động lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật…sẽ được giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Để biết cụ thể khung xử lý kỉ luật đối với từng loại nội dung vi phạm, sinh viên có thể tìm hiểu thêm tại Phụ lục “Một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỉ luật” trong ấn phẩm lưu hành nội bộ “Các quy định về công tác quản lý học tập và rèn luyện của sinh viên” tại đây.