7. Sinh viên đang học Tiếng nhật, muốn học ngoại ngữ 2 tiếng Anh. Em có thể sử dụng kết quả thi tiếng anh đầu vào từ năm thứ nhất để xét miễn tiếng anh 1,2 không?

116

Trả lời:

Không. Sinh viên có thể tham gia kiểm tra tiếng Anh đầu vào để biết trình độ và được đăng ký vào lớp có trình độ phù hợp.