7. Sinh viên mong muốn nhà trường có một hòm thư ẩn danh, có hệ thống phản hồi trực tuyến.

146

Trả lời:

Cơ sở II đã triển khai rất nhiều kênh tiếp nhận ý kiến phản hồi của sinh viên như:

  1. Hòm thư góp ý của Cơ sở II.
  2. Mục “Phản ánh” trên website Cơ sở II.
  3. FTU2 Connect – Sinh viên hỏi, Nhà trường trả lời.
  4. Sinh viên liên hệ với Ban QLĐT: qldt.cs2@ftu.edu.vn hoặc Ban CTCT&SV: ctctsv.cs2@ftu.edu.vn

Đề nghị sinh viên nghiên cứu kỹ Các quy định về công tác quản lý học tập và rèn luyện sinh viên được đăng trên website Cơ sở II hoặc liên hệ với GVCN, Ban CTCT&SV để được hỗ trợ.