8. Hỗ trợ tân SV nhiều hơn để hòa nhập với môi trường mới.

61

Trong Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, ĐTN – HSV có tổ chức Lễ ra mắt Cán bộ Đoàn – Hội và giới thiệu các hoạt động trong năm của ĐTN – HSV; giữa tháng 9 hàng năm ĐTN – HSV tổ chức Ngày hội CLB – Đội – Nhóm để thông tin giới thiệu các CLB – Đội – Nhóm, các hoạt động dành cho Tân Sinh viên tham gia. Bên cạnh các CLB – Đội – Nhóm có tổ chức nhiều chương trình chào đón tân sinh viên, nhiều Hội thảo định hướng nghề nghiệp, giới thiệu phương pháp học tập, chia sẻ kinh nghiệm học tập và sinh hoạt ở môi trường Đại học cho tân sinh viên, tiêu biểu như Hội thảo “Ngoại thương đích đến hay điểm khởi đầu” của CLB Sinh viên Nghiên cứu Khoa học, Hội thảo “La bàn hướng nam” của CLB Lý luận trẻ, OFFLINE Tân Sinh viên do Đội Hỗ trợ Tân sinh viên tổ chức, ….

Sinh viên có thể tìm hiểu về các CLB tại Cơ sở II và chủ động, tích cực tham gia các hoạt động do ĐTN-HSV tổ chức