8. Học phí để học môn ngoại ngữ hai được tính thế nào ạ? Em đang học CLC mà muốn học thêm Tiếng Nhật thì có được không và học phí là bao nhiêu?

169

Trả lời:

Sinh viên đăng ký học chương trình nào thì đóng học phí theo mức học phí dành của chương trình đó. Trường hợp em học CLC và đăng ký học ngoại ngữ 2 là tiếng Nhật với lớp đại trà thì sinh viên em sẽ đóng học phí với mức học phí môn tiếng Nhật dành cho hệ đại trà. Nếu SV học tiếng Nhật với SV chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng thì đóng học phí theo mức dành cho hệ CLC