8. Trong tuần SHCD, đề nghị bổ sung nội dung về tầm quan trọng và sự liên kết chuyên môn giữa các môn học để giúp SV có định hướng và thái độ học tập tốt hơn

111

Trả lời:

Trong tuần SHCD đầu khóa Giám đốc đã hướng dẫn SV khi học cần chủ động hỏi giảng viên về tính liên kết với các môn đã và sẽ học, việc ứng dụng kiến thức trong thực tế để nâng cao hiệu quả tiếp thu môn học. Sinh viên nên mạnh dạn trao đổi với thầy cô trong quá trình học tập để được hướng dẫn kịp thời.