9. Theo thời khóa biểu, lớp học thể dục ngày thứ 2,4,6 và phải mặc áo đồng phục đi học, trong khi đó thứ 3,5 quy định mặc áo đồng phục. Mong Thầy Cô có giải pháp cho SV.

81

Nhà trường không có quy định về việc sinh viên mặc đồng phục khi học thể dục. Đề nghị SV kiểm tra lại thông tin và gửi minh chứng cho Ban CTCT&SV (nếu có).