Các đề tài đã nghiệm thu

TT Tên, mã đề tài Chủ nhiệm đề tài
         1 Tăng cường hợp tác Nhà trường và DN tại CSII Trường ĐHNT

Mã số: NT2016-37

PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà

 

         2 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thay đổi nhân sự quản lý cấp cao của DN niêm yết trên thị trường chứng khoán VN

Mã số: NT2016-38

ThS Trần Quốc Trung

 

         3 Nâng cao CL đào tạo các chương trình liên kết đào tạo Quốc tế tại trường ĐHNT

Chủ nhiệm đề tài

Mã số: NT2016-39

TS Phạm Hùng Cường

 

         4 Hội nhập cộng đồng kinh tế Asean: cơ hội và thách thức đối với các DN của VN

Mã số: NT2016-40

TS Nguyễn Tiến Hoàng

 

         5 Định hướng nghề nghiệp của SV CS2 ĐHNT

Mã số: NT2016-41

ThS Nguyễn Trần Sỹ
         6 Tăng cường hoạt động đào tạo cho GV tại CSII trường ĐHNT

Mã số: NT2016-42

ThS Trần Thị Bích Nhung
         7 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm XH của các DN XK VN

Mã số: NT2016-43

ThS Phan Bùi Khuê Đài

 

         8 Hoạt động quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần Lisemco: Thực trạng và giải pháp

Mã số: NT2016-44

PGS,TS Nguyễn Xuân Minh
         9 Nghiên cứu năng lực quản trị tài chính của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Đông Nam Bộ (Đề tài Cấp Bộ 2016) TS Nguyễn Hoàng Anh

 

       10 Phát huy tính tích cực của SV trong việc học môn Toán tại Trường ĐHNT

Mã số: NT2017-10

ThS Nguyễn Đăng Quang
       11 Nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành tại Trường Đại học Ngoại Thương

Mã số: NT2017-11

ThS Lê Hồng Linh
       12 Nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy các môn Luật tại CS2 Trường Đại học Ngoại Thương

Mã số: NT2017-21

ThS Lưu Thị Bích Hạnh
       13 Thao túng lợi nhuận

(Earning management) các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

Mã số: NT2017-33

ThS Nguyễn Thu Hằng
       14 Nghiên cứu mức độ liên kết giữa các thị trường chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương”s

Mã số: NT2017-41

TS Nguyễn Thị Hoàng Anh

 

 

       15 Các nhân tố tác động đến sự lựa chọn điện thoại di động của người tiêu dùng Việt Nam

Mã số: NT2017-42

ThS Nguyễn Thị Phương Chi
       16 Cam kết về cơ chế trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ(IPS) trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và giải pháp đối với Việt Nam

Mã số: NT2017-43

TS Phạm Thị Mai Khanh
       17 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm an toàn của người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số: NT2017-44

ThS Nguyễn Thúy Phương
       18 Phát triển dịch vụ giáo dục và năng lực cạnh tranh trong hệ thống Giáo dục Đại học Việt Nam (Đề tài Cấp Bộ 2018) TS Nguyễn Thị Quỳnh Nga
       19 Các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Mã số: NT2018-22

ThS Nguyễn Thị Mai
       20 Ảnh hưởng của thành viên hội đồng quản trị độc lập đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Mã số: NT2018-26

TS Trần Quốc Trung
       21 Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong công tác quản lý sinh viên của Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TP. HCM

Mã số: NT2018-29

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh
       22 Ứng dụng lý thuyết tín hiệu vào nghiên cứu giá trị của chương trình đào tạo chất lượng cao tại Cơ sở II tại TP. HCM

Mã số: NT2018-30

ThS Nguyễn Trần Sỹ
       23 Tác động của việc làm thêm đối với kết quả học tập và khả năng có việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM

Mã số: NT2018-33

ThS Lê Hằng Mỹ Hạnh
       24 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại QCL

Mã số: NTDN2018-02

TS Phạm Hùng Cường
       25 Hoàn thiện hoạt động marketing địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Quảng Nam và xác định các cơ hội đối với Công ty Cổ phần An Khởi Phát

Mã số: NT2018-01

TS Phạm Hùng Cường
       26 Triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng tại CSII trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế:  Thực trạng và giải pháp.

 Mã số: NTDN2019-02

ThS Trần Quốc Đạt
       27 Đánh giá năng lực Tiếng Anh của nhân sự tại Công ty TMT Food Co.Ltd: Thực trạng và giải pháp

Mã số: NTDN2019-03

TS Nguyễn Thành Lân
       28 Hoạt động marketing của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TPHCM

Mã số: NTDN2019-04

TS Phạm Hùng Cường
       29 Năng lực quản trị Marketing của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành hàng tiêu dùng tại TPHCM: Thực trạng và giải pháp.

Mã số: NTDN2019-08

TS Phạm Hùng Cường
       30 Tác động của Digital Mar đến kết quả tuyển sinh của Trường ĐHNT

Mã số: NTCS2019-33

TS Nguyễn Thị Minh Hà
       31 Mối quan hệ giữa chất lượng báo cáo tài chính, năng lực quản lý và hiệu quả đầu tư của các DN niêm yết tại VN

Mã số: NTCS2019-34

ThS Nguyễn Ngọc Thụy Vy
       32 Nhân rộng áp dụng công cụ chỉ số hoạt động chính (KPI) vào các tổ chức , doanh nghiệp Việt Nam năm 2018

Mã số: 035/2018-DA2

Cấp Quốc Gia

PGS,TS Nguyễn Xuân Minh