NGOẠI NGỮ 2

PHẢN HỒI CỦA CƠ SỞ II VỀ NGOẠI NGỮ 2

 • 14. Sinh viên đang học tiếng Nhật muốn học ngoại ngữ 2 là tiếng Anh thì có cần phải học đủ 7 học phần ngoại ngữ từ 1-7 để được cấp chứng chỉ không hay học tới đâu cấp tới đó?

  Trả lời:

  Sinh viên hoàn thành học phần nào thì được cấp bảng điểm/giấy chứng nhận cho học phần đó nếu đạt điểm học phần từ 4.0 (thang điểm 10) trở lên.

 • 13. Sinh viên học ngoại ngữ thứ 2 trong trường hợp trùng lịch thi thì có được rời lịch thi và xử lý giống như ngoại ngữ thứ 1 không?

  Trả lời:

  Nếu trùng lịch thi ngoại ngữ hai với môn khác thì sinh viên làm đơn xin đổi lịch thi như quy định hiện hành

 • 12. Điều kiện đầu ra của Ngoại ngữ 2 như thế nào?

  Trả lời:

  Sinh viên được coi là đạt học phần ngoại ngữ nếu điểm học phần từ 4.0 (thang điểm 10) trở lên và sẽ được cấp bảng điểm/giấy chứng nhận riêng cho từng học phần ngoại ngữ đã tích lũy

 • 11. Ngoại ngữ 2 cần học bao nhiêu tiết?

  Trả lời:

  Để được thi đánh giá kết thức học phần và cấp bảng điểm/giấy chứng nhận đã hoàn thành các học phần ngoại ngữ, sinh viên cần hoàn thành đầy đủ nội dung/khối lượng của học phần đó

 • 10. Hình thức đánh giá, thi ngoại ngữ 2 như thế nào?

  Trả lời: Việc học và đánh giá tương tự như ngoại ngữ 1 trừ việc điểm của môn ngoại ngữ 2 sẽ không đưa vào bảng điểm chính thức để tính điểm tích lũy

 • 9. Nếu đủ điều kiện và đăng ký học ngay tiếng Anh 4 thì em phải đóng học phí như thế nào ạ

  Trả lời: Nếu sinh viên kiểm tra trình độ đủ điều kiện và đăng ký học Tiếng Anh 4 thì sinh viên chỉ đóng học phí cho học phần Tiếng Anh 4.

 • 8. Học phí để học môn ngoại ngữ hai được tính thế nào ạ? Em đang học CLC mà muốn học thêm Tiếng Nhật thì có được không và học phí là bao nhiêu?

  Trả lời:

  Sinh viên đăng ký học chương trình nào thì đóng học phí theo mức học phí dành của chương trình đó. Trường hợp em học CLC và đăng ký học ngoại ngữ 2 là tiếng Nhật với lớp đại trà thì sinh viên em sẽ đóng học phí với mức học phí môn tiếng Nhật dành cho hệ đại trà. Nếu SV học tiếng Nhật với SV chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng thì đóng học phí theo mức dành cho hệ CLC

 • 7. Sinh viên đang học Tiếng nhật, muốn học ngoại ngữ 2 tiếng Anh. Em có thể sử dụng kết quả thi tiếng anh đầu vào từ năm thứ nhất để xét miễn tiếng anh 1,2 không?

  Trả lời:

  Không. Sinh viên có thể tham gia kiểm tra tiếng Anh đầu vào để biết trình độ và được đăng ký vào lớp có trình độ phù hợp.

 • 6. Em đang học năm 3 và đang học tiếng Nhật có được đăng ký học ngoại ngữ 2 là tiếng Anh hay không? Em có được miễn tiếng Anh 1,2 để học ngay tiếng Anh 3, 4 không ạ?

  Trả lời:

  Sinh viên học tiếng Nhật có thể đăng ký học tiếng Anh. Để được miễn tiếng Anh 1,2 Sinh viên cần phải kiểm tra trình độ và sẽ được miễn nếu đáp ứng điều kiện miễn học tiếng Anh 1,2

 • 5. Sinh viên đăng ký học ngoại ngữ 2 sẽ được mở lớp riêng hay học ghép theo TKB đăng ký?

  Trả lời:

  Sinh viên sẽ học ghép cùng các lớp theo TKB đăng ký. Trong trường hợp số lượng sinh viên đăng ký học ngoại ngữ 2 đủ đông để mở lớp thì CSII sẽ mở lớp riêng. Tuy nhiên việc đăng ký học ghép theo TKB đã công bố sẽ thuận lợi hơn vì SV có thể chủ động sắp xếp thời gian, kế hoạch học tập theo lịch đã công bố.

 • 4. Nếu em đăng ký học ngoại ngữ 2 mà điểm của em không tốt thì có ảnh hưởng đến kết quả học tập chung của em không ạ?

  Trả lời:

  Môn ngoại ngữ thứ hai là môn tự chọn và kết quả học tập được xác nhận bằng bảng điểm/giấy xác nhận riêng, không ảnh hưởng tới điểm tích lũy của sinh viên

 • 3. Sinh viên có nguyện vọng học ngoại ngữ 2 sẽ đăng ký bằng hình thức nào?

  Trả lời:

  Sinh viên đăng ký bằng cách nộp đơn đăng ký tín chỉ cho GVCN tại Ban QLĐT

 • 2. Sinh viên được lợi gì khi học ngoại ngữ thứ hai ạ?

  Trả lời:

  Thế mạnh của Trường ĐHNT là giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành. Do vậy, học ngoại ngữ thứ hai tại trường giúp sinh viên nâng cao năng lực Tiếng Anh và tiếng Nhật chuyên ngành, có lợi thế hơn khi tham gia thị trường lao động. Hơn nữa việc học ngay tại Trường cũng thuận lợi cho việc bố trí thời gian học và tiết kiệm được thời gian đi lại của sinh viên

 • 1. Thầy cô cho em hỏi những sinh viên nào được đăng ký học ngoại ngữ 2 và điểm của môn ngoại ngữ thứ nhất có ảnh hưởng tới việc đăng ký học ngoại ngữ thứ 2 không ạ?

  Trả lời:

  Tất cả sinh viên có nguyện vọng học ngoại ngữ hai đều có thể đăng ký học ngoại ngữ hai và điểm môn ngoại ngữ thứ nhất không ảnh hưởng tới việc đăng ký học môn ngoại ngữ thứ 2