CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG AMCHAM LẦN THỨ 22

218

Thông tin chi tiết học bổng: https://drive.google.com/file/d/1qfgzy08EcIphL-Yd3k6dStEx0bUx049A/view?usp=sharing

Lợi ích của sinh viên khi tham gia học bổng:

– Cơ hội nhận được học bổng trị giá 15.000.000 VNĐ.

– Được công nhận bởi AmCham và hơn 550 công ty thành viên AmCham (các công ty đa quốc gia hàng đầu hoạt động tại Việt Nam).

– Được ưu tiên khi tham gia các hoạt động cộng đồng của AmCham và các công ty hội viên.

– Gia nhập nhóm AmCham Scholar Alumni/ae (ASA) với cơ hội giao lưu, cơ hội nghề nghiệp, các hội thảo và các hoạt động ngoại khóa hấp dẫn.

– Cơ hội thực tập/việc làm tại AmCham và các công ty thành viên của AmCham.

Cách thức ứng tuyển và quy trình tuyển chọn

1. Vòng nộp đơn trực tuyến (16/10/2023 – 01/11/2023)

Thí sinh nộp đơn online tại địa chỉ: https://www.amchamvietnam.com/acs22-application/

2. Kiểm tra năng lực (11/11/2023 – 17/11/2023)

Thí sinh vượt qua vòng đơn sẽ thực hiện bài kiểm tra năng lực tính toán và suy luận.

3. Phỏng vấn (25/11/2023)

Thí sinh vượt qua bài kiểm tra năng lực sẽ được phỏng vấn (bắt buộc bằng tiếng Anh) bởi các chuyên gia nhân sự đến từ các công ty hàng đầu đang hoạt động tại Việt Nam.

KÊNH THÔNG TIN CHÍNH THỨC VÀ LIÊN LẠC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Website: https://www.amchamvietnam.com/acs22/
2. Facebook: https://www.facebook.com/amchamscholarship/
3. Email: scholarship@amchamvietnam.com – amcham.programs@amchamvietnam.com
4. SĐT: 028 3824 3743

ACS 22 – Công văn gửi FTU