Tổ chức Kì kiểm tra năng lực tiếng Anh của Cán bộ Đoàn

636

BÀI GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT NGẮN VỀ CÔNG TÁC
TỔ CHỨC KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO CÁN BỘ ĐOÀN

Nhằm tạo cho các Cán bộ Đoàn một sân chơi bổ ích lí thú và có nhìn nhận tương đối chính xác về năng lực tiếng Anh của các Cán bộ Đoàn, từ đó góp phần làm tiền đề đi đến những giải pháp phát triển kỹ năng tiếng Anh cho Cán bộ Đoàn, Đoàn Trường ĐH Ngoại Thương CS2 tại TP. HCM tổ chức Kì kiểm tra năng lực tiếng Anh của Cán bộ Đoàn.
Hình thức của việc kiểm tra dự kiến sẽ là một cuộc thi nội bộ tập trung vào 4 kỹ năng tiếng Anh với dự kiến 3 vòng đó là trắc nghiệm online, viết luận và hùng biện. Cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12/2017.
Với những phần thưởng và nội dung cuốn hút, mong rằng cuộc thi có thể trở thành một động lực giúp các bạn Cán bộ Đoàn tiếp tục nâng cao trình độ tiếng Anh, là một thước đo hiệu quả phục vụ cho công tác xây dựng nội bộ Đoàn Trường ĐH Ngoại Thương CS2 tại TP. HCM ngày càng vững mạnh.