HỌC BỔNG ACECOOK HAPPY SCHOLARSHIP 2021

576

📍Thông tin và tiêu chí xét học bổng Acecook năm 2021, cụ thể như sau:
📍Số lượng học bổng: 10 suất;
📍Giá trị mỗi suất: 11.500.000 VNĐ/suất

👥 ĐỐI TƯỢNG: Tất cả các bạn sinh viên của trường ĐH,CĐ trong danh sách.

📌 Tiêu chí xét chọn:
– Sinh viên có thành tích học tập tốt
– Sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
– Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trong năm 2021
– Ưu tiên sinh viên đạt thành tích hoặc có giải thưởng đặc biệt khác trong 2 năm gần nhất
– Ưu tiên sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh, Tiếng Nhật
👉 Chi tiết tiêu chí và hồ sơ: http://bit.ly/tieuchixetchon

*Lưu ý; Trong tình hình dịch Covid -19 thực hiện lệnh giãn cách của Chính phủ, các bạn sinh viên và nhà trường gặp khó khăn trong quá trình chứng nhận bảng điểm thì các bạn có thể nộp bảng điểm (file pdf, dung lượng tối đa 5MB) chưa có dấu mộc của trường.

👉Nộp hồ sơ Học bổng trực tuyến tại: http://scholarship.acecookcareer.com

Acecook 1