TB vv nộp hồ sơ học bổng GENIE – Tỏa sáng năm châu dành cho sinh viên chương trình liên kết với nước ngoài tại Cơ sở II năm 2023

956

Nhằm khuyến khích, động viên sinh viên các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu học tập, tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội, Cơ sở II thông báo về nộp hồ sơ xét học bổng GENIE – Tỏa sáng năm châu dành cho sinh viên chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại Cơ sở II năm 2023, cụ thể như sau:
1. Đối tượng xét học bổng:
Sinh viên năm 1, 2, sinh viên năm 2 tiếp nhận vào năm cuối (không xét sinh viên chương trình ngôn ngữ và sinh viên xét tốt nghiệp)
2. Hồ sơ xét học bổng
– Đơn xin học bổng (theo mẫu đính kèm)
– Bản sao công chứng Học bạ 03 năm (Ba năm) THPT đối với sinh viên năm 1 hoặc bảng điểm của năm học trước đó đối với sinh viên năm 2;
– Các chứng nhận giải thưởng, minh chứng NCKH (nếu có);
– Clip giới thiệu bản thân tới Quỹ bằng Tiếng Anh.
3. Tiêu chí xét học bổng
– Hội đồng xét duyệt học bổng sẽ xét hồ sơ của sinh viên và chấm điểm theo các tiêu chí căn cứ theo Quyết định số 1451/QĐ-ĐHNT đã được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 08 tháng 05 năm 2023, chi tiết xem tại: TẠI ĐÂY

Hội đồng xét duyệt học bổng tổ chức đánh giá hồ sơ ứng viên theo quy định và theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, theo các mức sau đây:
– Học bổng 100% học phí/năm học: áp dụng đối với hồ sơ đạt từ 90 đến 100 điểm;
– Học bổng 70% học phí/năm học: áp dụng đối với hồ sơ đạt từ 80 đến 89 điểm;
– Học bổng 50% học phí/năm học: áp dụng đối với hồ sơ đạt từ 70 đến 79 điểm.
4. Hình thức triển khai và thời hạn nộp hồ sơ
– Hình thức: Nộp hồ sơ online qua email dtqt.cs2@ftu.edu.vn với TIÊU ĐỀ: [HỌC BỔNG GENIE] LỚP – HỌ TÊN
– Thời hạn nộp hồ sơ: 17h00 ngày thứ sáu 17/11/2023.
Cơ sở II trân trọng thông báo./.