Thông báo số 553/TB-CSII ngày 06/03/2023 Về việc triển khai thêm hình thức đóng học phí trực tiếp trên website quản lý đào tạo của Cơ sở II thông qua cổng thanh toán VNPay

279
CSII.553.06.03.2023