Văn bản Ban KH-TC

1492
STT Nội dung Link tải
1 Quyết định số 1818/QĐ-ĐHNT ngày 12.07.2022 V/v quy định mức thu học phí năm học 2022-2023. link
2 Quyết định số 1866/QĐ-ĐHNT ngày 22.07.2022 V/v Mức thu học phí các chương trình Cử nhân liên kết đào tạo với nước ngoài Năm học 2022-2023 link
3 Thông báo số 3148/TB-CSII ngày 27.09.2022 Về việc nộp học phí học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên các khóa, sinh viên học ghép, học lại và học viên các khóa cao học (Không áp dụng cho sinh viên khóa 58, 59) Nộp qua ngân hàng Agribank link
4 Thông báo số 3149/TB-CSII ngày 27.09.2022 Về việc nộp học phí học kỳ I năm học 2022-2023 cho khóa 58, 59 Nộp qua ngân hàng Á Châu – ACB link