RÈN LUYỆN SINH VIÊN

PHẢN HỒI CỦA CƠ SỞ II VỀ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

 • 9. Sinh viên kính mong các thầy cô ban CTCT&SV có thể chú thích thêm điểm rèn luyện của các hoạt động sẽ được cộng vào mục nào để giúp cho sinh viên thu xếp tham gia ạ.

  Ban CTCT&SV đã hướng dẫn về công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong Tuần SHCD-SV đầu khóa. Trong mục Sách quy chế trên Website của Cơ sở II (https://cs2.ftu.edu.vn/sach-quy-che/), trang 85, dòng 12, Cơ sở II đã có đường link Hướng dẫn số 1218/HD-CSII ngày 28/04/2023 về triển khai công tác sinh viên tại Cơ sở II dành cho người học từ tháng 5 năm 2023. Mục 5, 6 trong Hướng dẫn đã trình bày rõ về nội dung, quy trình đánh giá điểm rèn luyện sinh viên, cách sử dụng phần mềm đánh giá rèn luyện sinh viên (làm thế nào để theo dõi điểm rèn luyện, các hoạt động cộng, trừ điểm rèn luyện được ghi nhận vào mục nào trong các tiêu chuẩn đánh giá rèn luyện, …). Ngoài ra, ngày 06/11/2023, Ban CTCT&SV đã gửi email cho toàn bộ sinh viên K62:

  - Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và sử dụng phần mềm đánh giá rèn luyện sinh viên (theo Hướng dẫn số 1218/HD-CSII ngày 28/04/2023)

  - Clip hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá rèn luyện sinh viên.

  Sinh viên lưu lại tài liệu trên email để có thể tham khảo, tra cứu khi cần thiết.

 • 8. Làm thế nào để theo dõi điểm rèn luyện chính xác, sinh viên tự tổng hợp hay sao ạ?

  Ban CTCT&SV đã hướng dẫn về công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong Tuần SHCD-SV đầu khóa. Trong mục Sách quy chế trên Website của Cơ sở II (https://cs2.ftu.edu.vn/sach-quy-che/), trang 85, dòng 12, Cơ sở II đã có đường link Hướng dẫn số 1218/HD-CSII ngày 28/04/2023 về triển khai công tác sinh viên tại Cơ sở II dành cho người học từ tháng 5 năm 2023. Mục 5, 6 trong Hướng dẫn đã trình bày rõ về nội dung, quy trình đánh giá điểm rèn luyện sinh viên, cách sử dụng phần mềm đánh giá rèn luyện sinh viên (làm thế nào để theo dõi điểm rèn luyện, các hoạt động cộng, trừ điểm rèn luyện được ghi nhận vào mục nào trong các tiêu chuẩn đánh giá rèn luyện, …). Ngoài ra, ngày 06/11/2023, Ban CTCT&SV đã gửi email cho toàn bộ sinh viên K62:

  - Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và sử dụng phần mềm đánh giá rèn luyện sinh viên (theo Hướng dẫn số 1218/HD-CSII ngày 28/04/2023)

  - Clip hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá rèn luyện sinh viên.

  Sinh viên lưu lại tài liệu trên email để có thể tham khảo, tra cứu khi cần thiết.

 • 7. Thắc mắc về nhập liệu minh chứng về kết quả rèn luyện sinh viên HKI gặp nhiều khó khăn, nhập liệu không thành công, hoặc nhập liệu xong nhưng kết quả rèn luyện sinh viên sau đó không ghi nhận như minh chứng đã nộp vào hệ thống.

  Trả lời:

  Sau khi thực hiện xong việc đánh giá kết quả rèn luyện, SV cần kiểm tra lại xem kết quả và minh chứng có được lưu lại trên hệ thống hay không bằng cách xem thông báo ở đầu trang hoặc thoát ra vào lại để kiểm tra. SV có thể liên hệ với GVCN để được hỗ trợ.

 • 6. Điểm rèn luyện HKII của năm học này sẽ được đánh giá như thế nào? Vì thời gian nghỉ khá dài nên các bạn không tham gia các hoạt động kiếm điểm rèn luyện vậy thì khó để các bạn có thể đạt được điểm rèn luyện cần thiết cho mục tiêu học tập như là học bổng….Vậy nhà trường có hướng dẫn gì không?

  Trả lời:

  Ngày 20/4/2020 GVCN gửi các lớp Mẫu phiếu đánh giá kết quả rèn luyện để SV biết các hoạt động được cộng điểm rèn luyện. Trong quá trình học không tập trung, sinh viên vẫn có thể tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, do các Câu lạc bộ và chi đoàn chi hội phát động và triển khai trực tuyến để được cộng điểm.

 • 5. Kính mong đơn vị chức năng xem lại phần mềm đánh giá điểm rèn luyện, sinh viên mất rất nhiều thời gian để đánh giá và cập nhật minh chứng vì phần mềm không ghi nhận.

  Trả lời:

  Phần mềm đang trong quá trình hoàn thiện và chỉnh sửa. Trong thời gian tới, phần mềm sẽ hoàn thiện và hoạt động tốt hơn.

 • 4. SV chưa thực hiện đánh giá rèn luyện HKI thì sẽ làm như thế nào?

  Trả lời:

  SV nộp Đơn xin được đánh giá kết quả rèn luyện bổ sung cho GVCN, đính kèm Bản tự đánh giá.

 • 3. SV đề xuất chấm điểm RLSV thoáng hơn.

  Trả lời:

  Việc chấm điểm rèn luyện phải thực hiện đúng theo Quy định về đánh giá KQRLSV đại học hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết địnhsố 2928/QĐ-ĐHNT ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương và Thông báo số 2570/TB-CSII ngày 27/12/2018 Về cách tính điểm rèn luyện sinh viên và tài liệu minh chứng.

  Do đó, đề xuất đánh giá điểm rèn luyện thoáng hơn của sinh viên không thể thực hiện được. Sinh viên nên nghiên cứu kỹ Thông báo và tích cực tham gia các hoạt động được cộng điểm rèn luyện, không vi phạm quy định, quy chế để không bị trừ điểm rèn luyện.

 • 2. Sinh viên không đi họp lớp CVHT thì bị trừ bao nhiêu điểm rèn luyện?

  Trả lời:

  Sinh viên không tham dự họp lớp CVHT, GVCN theo Thông báo của Nhà trường, sẽ bị trừ điểm RLSV theo Quy định đánh giá KQRLSV đại học hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 2928/QĐ-ĐHNT ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương).

 • 1. Phản ánh của Sinh viên về việc tổ chức họp với CVHT vào ngày chủ nhật, lịch họp được thông báo buổi sáng và họp buổi chiều và đề nghị Nhà trường xem xét lại việc trừ điểm rèn luyện do sinh viên không tham gia họp với CVHT.

  Trả lời:

  Học kỳ I năm học 2020-2021, lịch họp lớp giữa GVCN, Cố vấn học tập với sinh viên được triển khai theo hình thức họp trực tuyến, lịch họp sẽ do GVCN, Cố vấn học tập thống nhất với sinh viên.

  Về việc trừ điểm RLSV nếu SV không tham gia họp lớp Cố vấn học tập: Họp lớp với Cố vấn học tập là quy định của nhà trường và là quyền lợi của SV, đề nghị SV tham gia đầy đủ. Trong trường hợp SV không thể tham gia thì làm đơn xin phép gửi GVCN, Cố vấn học tập để được xem xét.