Thông tin liên hệ

CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ:  Số 15 Đường D5 , Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại:  (028)35127254
Số Fax:  (028)35127255 
Đơn vị  Email liên hệ Số nội bộ
Ban Giám đốc bgd.cs2@ftu.edu.vn 801,802,804, 806
Ban Quản lý đào tạo qldt.cs2@ftu.edu.vn 816
BAN Tổ chức – Hành chính tchc.cs2@ftu.edu.vn 821
Ban Kế hoạch – Tài chính khtc.cs2@ftu.edu.vn 841
Ban Quản trị thiết bị qttb.cs2@ftu.edu.vn 837
Ban Thư viện tv.cs2@ftu.edu.vn 851
Ban Khảo thí & Đảm bảo chất lượng ktdbcl.cs2@ftu.edu.vn 856
Ban Công tác chính trị & sinh viên ctctsv.cs2@ftu.edu.vn 861
Ban Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế qlkhhtqt.cs2@ftu.edu.vn 881
Ban Đào tạo quốc tế dtqt.cs2@ftu.edu.vn 868
Ban Truyền thông và quan hệ đối ngoại ttqhdn.cs2@ftu.edu.vn 808
Bộ môn Kinh doanh & Thương mại quốc tế bmkdtmqt.cs2@ftu.edu.vn 872, 874
Bộ môn Quản trị kinh doanh – Tài chính Kế toán bmqtkdtckt.cs2@ftu.edu.vn 871, 873, 327
Bộ môn Khoa học Cơ bản bmkhcb.cs2@ftu.edu.vn 875
Bộ môn Kinh tế – Luật bmktl.cs2@ftu.edu.vn 878
Bộ môn Ngoại ngữ bmnn.cs2@ftu.edu.vn 892
Ban công tác Đảng – Đoàn thể ctddt.cs2@ftu.edu.vn 803
Đoàn Thanh niên dtn.cs2@ftu.edu.vn 866,867

896

Hội sinh viên hsv.cs2@ftu.edu.vn
Bảo vệ 834
Tổng đài 800