Danh mục sách mới (Bổ sung Học kỳ I Năm học: 2018 – 2019)

717

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Năm xuất bản SL
1 Essential Business Vocabulary Builder (Pre-intermediate to Intermediate) Paul Emmerson Macmillan Education 2011 1
2 English for Logistics Marion Grussendorf Oxford University Press 2011 1
3 Financial Accounting: IFRS, 3rd Edition Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso Wiley 2015 1
4 Intermediate Accounting: IFRS Edition, 3rd Edition Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield , Donald E. Kieso Wiley 2017 1
5 Phương thức thanh toán BPO thay thế L/C Đinh Xuân Trình Lao động 2018 5
6 Sổ tay tiếng Nhật thương mại Maki Okumura, TakakoYasukouchi ĐH Sư phạm TP.HCM 2016 2
7 日本語総まとめN5, Nihongo Soumatome N5 佐々木仁子、松本紀子 Trẻ 2017 2
8 Quản trị chiến lược: khái luận và tình huống Fred R. David, Kinh tế Tp.HCM 2015 2