Danh mục sách tặng

762

DANH MỤC SÁCH TẶNG
(Từ anh Trần Quốc Điền (K29 – cựu sinh viên ĐH Ngoại thương)

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Năm xuất bản SL (cuốn)
1 The speed of trust – tốc độ của niềm tin Stephen M.R.Covey Tổng hợp Tp. HCM 2019 8
2 Một đời như kẻ tìm đường Phan Văn Trường Trẻ 2020 8
3 Một đời thương thuyết Phan Văn Trường Trẻ 2020 8
4 Một đời quản trị Phan Văn Trường Trẻ 2020 8
Tổng: 32